Please use this identifier to cite or link to this item: https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/39097
Title: Yangi ijtimoiy-siyosiy lug’atlarga bo’lgan ehtiyojning ortishi
Authors: Abdunosirova, Z. A.
metadata.dc.contributor.advisor: Akhmadalieva, M.
Issue Date: 2020
Publisher: Российский государственный профессионально-педагогический университет
Citation: Abdunosirova, Z. A. Yangi ijtimoiy-siyosiy lug’atlarga bo’lgan ehtiyojning ortishi / Z. A. Abdunosirova, науч. рук. M. Akhmadalieva // Актуальные вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования : материалы XVII Международной молодежной научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 25 марта 2020 г. Т. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : РГППУ, 2020. — С. 67-70.
Abstract: Mustaqillikka erishilgandan keyin o’zbek tilida yaratilgan ijtimoiy-siyosiy asarlarni asliyatdan xorijiy tillarga tarjima qilishda tub burilish yasaldi, ya’ni yangi soha maydonga keldi desak, mubolag’a qilmagan bo’lamiz O’zbekistonda ijtimoiy-siyosiy tarjimachilik tarixi va rivojlanish bosqichlarini o’rganish, ijtimoiy-siyosiy asarlarni o’zbek tilidan ingliz tiliga qilingan tarjimalarini qiyosiy tahlil qilish, tarjima tamoyillarini aniqlash juda muhim hisoblanadi.
Keywords: TARJIMA MUAMOLARI
IJTIMOIY-SIYOSIY ASARLAR
TARJIMA NAZARIYASI
OLIY MAJLIS
IJTIMOIY HAYOT
Conference name: Актуальные вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования
ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ, ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМІНІҢ ДАМУЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ
ZAMONAVIY JAMIYAT, IQTISODIYOT VA KASBIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI
Conference date: 25.03.2020
Origin: Актуальные вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования : материалы XVII Международной молодежной научно-практической конференции. — Т. 3. — Екатеринбург : РГППУ, 2020
Appears in Collections:Конференции и семинары

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avsorpo_2020_3_019.pdf957,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.