Please use this identifier to cite or link to this item: https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/39109
Title: Ijtimoiy soha iqtisodiyoti va uni rivojlantirish
Authors: Hamrayeva, Z.
Samadov, О. А.
Issue Date: 2020
Publisher: Российский государственный профессионально-педагогический университет
Citation: Hamrayeva, Z. Ijtimoiy soha iqtisodiyoti va uni rivojlantirish / Z. Hamrayeva, О. А. Samadov // Актуальные вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования : материалы XVII Международной молодежной научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 25 марта 2020 г. Т. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : РГППУ, 2020. — С. 108-110.
Abstract: Ushbu maqolada ijtimoiy muammolar, ularning amaldagi yechimlari va hozirgi kundagi yechimlari haqidagi izlanishlarni o’zida ifoda etadi. Ijtimoiy sohaning davlatimiz siyosatidagi muhim o’rni haqida fikrlar keltiriladi.
Keywords: RAQAMLI IQTISODIYOT
XO’JALIK FAOLIYATI
YALPI ICHKI MAHSULOT
AHOLI IJTIMOIY QATLAMLARI
IJTIMOIY SOHA
TA’LIM SOHASI
SOG’LIQNI SAQLASH
IJTIMOIY TENGLIK
YANGI ISH O’RINLARI
XARAJATLAR SARFI
IJTIMOIY SOHA XARAJATLARI
Conference name: Актуальные вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования
ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ, ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМІНІҢ ДАМУЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ
ZAMONAVIY JAMIYAT, IQTISODIYOT VA KASBIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI
Conference date: 25.03.2020
Origin: Актуальные вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования : материалы XVII Международной молодежной научно-практической конференции. — Т. 3. — Екатеринбург : РГППУ, 2020
Appears in Collections:Конференции и семинары

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avsorpo_2020_3_030.pdf948,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.