Please use this identifier to cite or link to this item: https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/39141
Title: Meva va sabzavotni yig’ish, korxonaga etkazish, qabul qilish va saqlash va dastlabki qayta ishlash texnologiyasi
Authors: Uralov, Sh.
Narzullayeva, O.
Mamarasulov, Z.
Issue Date: 2020
Publisher: Российский государственный профессионально-педагогический университет
Citation: Uralov, Sh. Meva va sabzavotni yig’ish, korxonaga etkazish, qabul qilish va saqlash va dastlabki qayta ishlash texnologiyasi / Sh. Uralov, O. Narzullayeva, Z. Mamarasulov // Актуальные вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования : материалы XVII Международной молодежной научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 25 марта 2020 г. Т. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : РГППУ, 2020. — С. 211-213.
Abstract: Maqolada korxonlarda meva sabzavotlarni qayta ishlash bo’yicha ishlatiladigan asosiy mexanizmlar, jarayonlar asoslab berilgan.
Keywords: YIG’ISH
TERISH
JARAYONLAR
MEXANIZMLAR
MEVALAR
XOM-ASHYO,SAQLASH
Conference name: Актуальные вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования
ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ, ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМІНІҢ ДАМУЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ
ZAMONAVIY JAMIYAT, IQTISODIYOT VA KASBIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI
Conference date: 25.03.2020
Origin: Актуальные вопросы развития современного общества, экономики и профессионального образования : материалы XVII Международной молодежной научно-практической конференции. — Т. 3. — Екатеринбург : РГППУ, 2020
Appears in Collections:Конференции и семинары

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avsorpo_2020_3_059.pdf951,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.